Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Contact  

De ontwikkeling en de bouw

De Warber is schip nummer 4 uit een serie van 8 schepen. Het is getekend door Conoship in opdracht van scheepvaartkantoor Wijnne&Barends te Delfzijl. Wijnne&Barends heeft Conoship de opdracht gegeven om een schip te ontwikkelen die aan de milieueisen van deze tijd voldoet, maar ook snel vaart, de hoogste ijsklasse heeft, het laadruim een grote kubieke inhoud heeft, met verschillende ladingen tegelijkertijd en met gevaarlijke stoffen moet kunnen varen. Ook de accommodatie en de uitrusting in de machinekamer moest aan de eisen van de moderne tijd voldoen.

Nadat Conoship het schip op de tekentafel ontwikkeld had en het casco tot zover aan de gestelde eisen voldeed is de technische dienst van Wijnne Barends samen met een aantal kapitein/eigenaren van coasters die belangstelling hadden in de aankoop van een dergelijk schip, het schip verder gaan ontwikkelen en uitrusten. Als gevolg van de expertise van de Technische dienst en de ervaren praktijk gerichte  kapitein/eigenaren is het gelukt om de serie optimaal aan de geëiste voorwaarden te laten voldoen. Het schip vaart zeer economisch. Het brandstofgebruik per ton/per mijl is erg weinig ten opzichte van vergelijkbare schepen. Door de hoogste ijsklasse kan zij gedurende de winter in de hele Oostzee ingezet worden. Met de grote kubieke inhoud kan veel lading met weinig soortelijk gewicht mee in het ruim genomen worden terwijl verschillende ladingen door middel van verplaatsbare ruimschotten gesepareerd kunnen worden. Wanneer de schotten geheel vóór of achter gezet worden kan ook lange project lading meegenomen worden. Bovendien is het schip uitgerust met een houtuitrusting zodat er deklasten hout op de luiken vervoerd kunnen worden. Buiten het zgn. Secagebied* kan op zware olie gevaren  worden waarvoor de machinekamer uitgerust is met een thermisch oliesysteem om de stookolie te verwarmen. Er is een warmte wininstallatie in de machinekamer geplaatst om op deze manier het verwarmen van de thermische olie en dus de stookolie zonder extra energie te realiseren.

Ook de brug is uitgerust met de meest moderne navigatie- en communicatieapparatuur.

De Technische Dienst van W&B heeft diverse mogelijkheden onderzocht waar de serie schepen gebouwd konden worden. De keuze is uiteindelijk op een scheepswerf in het Chinese Song Men gevallen. Om de bouw constant te begeleiden werd een zeer ervaren Nederlandse bouwbegeleider in dienst genomen die vanaf het allereerste begin grotendeels op de werf aanwezig was. In een later stadium is daar een aan het kantoor verbonden HWTK toegevoegd. Zij werden bijgestaan door een team van Chinese experts en een secretaresse cq tolk. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de serie niet onder doet voor een op een Nederlandse werf gebouwd schip.

In 2008 werd de kiel van de Warber gelegd. Op 2 april 2010 werd het schip te water gelaten en in augustus 2010 werd de Warber opgeleverd. Vanaf China is zij naar Vietnam gevaren om haar eerste lading te laden. Met onderdelen van een windmolen is ze via Hawaii de Pacific overgestoken, door het Panama Kanaal en de Carabian naar Philadelphia waar de lading werd gelost. Vervolgens werd er in Charleston voor Liverpool geladen. Vanaf die tijd is het schip in de Europese vaart ingezet.